Častokrát si povieme, že čo vlastne hľadáme, veď máme prácu, pekné moderné bývanie, partnera, žijeme vo fungujúcom vzťahu, netrieme biedu, takže stále máme čo jesť alebo si obliecť, a predsa nie sme celkom šťastní. Vždy je tam to „niečo,“ kvôli čomu sme nepokojní a aj naše myšlienky blúdia, hoci problém nevieme presne definovať. Prvým krokom k zmene by mali byť pravdivé odpovede na otázky, či sme naozaj šťastní alebo chceme zmenu, či sa cítime akýsi statickí a nevieme sa rozhýbať, lebo vlastne ani nevieme ako a ktorým smerom, čím sa nás zmocňuje stále viac negatívnych emócií. Aspoň jedna kladná odpoveď znamená, že by si mal začať uvažovať nad zmenou. Normálny život je fajn, žije ho väčšina ľudí, no je možné, že aj mnohí z nich nie sú s „normálnosťou“ spokojní, ale nevedia ako z nej vybočiť.

Sami sebe musíme veriť a myslieť pozitívne

Mnohí z nás majú tajné sny, nesplnené želania, ktoré ich prenasledujú celý život, no ak je to iba trocha možné, treba pracovať na tom, aby sme si ich splnili. Zmeniť zmýšľanie z „nedá sa“ na „skúsim to“, veď ide o nás a naše šťastie, dobrý pocit a uspokojenie. Možno sa rozhodovanie o smerovaní života deje práve na konci základnej školy, keď príde pozitívne myslenie citáty moment rozhodovania akú strednú školu si vybrať. Nie je málo ľudí, ktorí vyštudovali niečo celkom iné ako potom v praxi vykonávali, ale to je normálne. Pätnásťročný človek ešte nemôže mať presnú predstavu čím sa bude v živote živiť.

Úsmev je veľmi dobrý pomocník

Všetci však máme aj svoje sny a túžby, ktorých sa netreba vzdať a pozitívnym prístupom sa k nim krok za krokom dostaneme. Treba sa začať vzdelávať, získavať skúsenosti a hľadať to, čo nás v živote naozaj urobí šťastnými, a to nám negatívne myšlienky určite nedoprajú. Takže základ je na každý problém pozerať z hľadiska ako ho vyriešiť, iba tak sa budeme posúvať ďalej, rásť a získavať sebavedomie, pretože je to dôležité hlavne pre naše psychické zdravie. Čo sa nepodarí, netreba dramatizovať, ale skúšať opäť, raz to predsa musí vyjsť.