Každý z nás disponuje určitými schopnosťami, ktoré by mal v prvom rade objaviť, pomenovať a následne rozvíjať. Práve tak, dotyčná osoba žije v súlade so sebou, so svojou podstatou, jednoducho svoj vlastný životný príbeh. Nie príbeh rodičov, ktorí sú lekári a určitým spôsobom smerujú svoje dieťa do štúdia medicíny, napriek tomu, že ich potomok to tak necíti a je viac umelecky alebo športovo založený.

mladý chemik

Vzdelanie by malo byť v súlade s naším osobným nastavením a rozpoložením, v súlade s našimi záujmami, ktoré sú nám blízke a ktoré nám takpovediac idú dobre. V dnešnej vyspelej dobe už dávno neplatí, že deti by sa mali zamerať na to, čo im nejde a drviť napríklad matematiku, ktorá ich nebaví a nie sú v tomto smere žiadny priekopníci a to navyše na úkor ich obľúbenému kresleniu portrétov či maľovaniu krajiniek. Dôležité je podporiť to, čo nás baví, talent, ktorý v nás drieme a potrebuje byť určitým spôsobom aktivovaný a prejavený. Vtedy sa vzdelanie spája s radosťou. Vtedy, keď je nám umožnené rozvíjať naše schopnosti a učiť sa to, čo nás zaujíma. Vtedy, keď sme v tom podporení.

štúdium detí

Ak sa záujmy jednotlivcov správne podchytia, tak všetci budú na správnom mieste, vykonávať ich vlastné poslania, ktoré si vybrali v súlade so sebou. Nestane sa, že tí, ktorí túžili byť učiteľmi sa stanú ekonómovia alebo tí, ktorí sa chceli stať športovcami a ich prednosti a talent neboli podporené, sa stanú lekármi. Iba preto, že tak to v danej rodine chodí, že aj starí rodičia boli vzdelaní v danom smere a že to, po čom dieťa bytostne túži, by ho aj tak neuživilo. Nechajte deťom, ktoré sú našou budúcnosťou vybrať si, čo ich baví a doprajte im dostatok času, aby to v sebe za pomoci rodičov, objavili. Učenie s radosťou a ľahkosťou predstavuje novodobý spôsob, akým správne zvolenú školu vaše dieťa hravo a s nadšením zvládne.