Spoločnosti, ktoré sa venujú čisteniu kanalizačného potrubia, nájdeme na celom Slovensku. Sú k dispozícii obyvateľom v každom kúte krajiny 24 hodín denne, a to aj v období voľna či sviatkov. Môžu sa na nich obrátiť s prosbou o vyčistenie upchatého potrubia, ale aj pri jeho poškodení. Mnohé látky, ktoré vypúšťame do kanalizačného potrubia, majú tendenciu prilepiť sa na jeho steny, a to sa časom stane celkom nepriechodné. Odpadové látky sa v ňom nahromadia v takom množstve, že ďalšie už nemajú kade pretekať a začnú sa vracať späť, odpad sa vytláča v dreze alebo WC a podobne. Tu už pomôže iba špeciálna technika určená na čistenie potrubia, ktorou disponujú špecializované firmy.

Jeden z typov kanalizačných poklopov

Tradične sa čistenie vykonáva krtkovaním, ktoré má dve možnosti, ako si so špinou poradiť, a to je elektromechanické a vysokotlakové čistenie. Obidva spôsoby patria k modernej technológii, sú spoľahlivé a potrubie vyčistia dokonalo, je však nutné rozlišovať, kde sa dá použiť Kineta ab-krtkovanie čistenie vysokým tlakom vody a kde elektromechanické čistenie. Pri využívaní vody je totiž možnosť zaliatia aj okolitého prostredia, a to je v mnohých prípadoch problém. Prúdenie vody a všetkého odpadu v kanalizačnom potrubí musí byť plynulý, iba tak bude zabezpečená jej bezchybná funkcia: odvádzať odpadové látky z prevádzok, domácností a podobne.

Aj upchaté WC je problém

V betónových šachtách sa však časom hlavne vplyvom vody vymyje betónové dno a následkom toho sa potom upcháva aj potrubie. Spoločnosť, ktorá potrubie čistí, dokáže toto šachtové dno aj opraviť. Cieľom je oveľa rýchlejší a plynulejší prietok revíznou šachtou, a tým aj zamedzenie vymývaniu dna šachty. Kineta je agregát, vyrobený z PVC, ktorý sa používa na odvádzanie vôd z priestorov budovy a napája sa na kanalizačné rúry alebo studne. Je to spoľahlivý spôsob ako umožniť vypúšťať odpad bez ohrozenia upchatia potrubia, ktoré môže spôsobiť vymývané betónové dno šachty. Plast je odolný, kvalitný, má dlhú životnosť a svoju funkciu splní na 100%.